MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

     weszły już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Ziemi Jarocińskiej. Festiwal ten stał się świętem folkloru odbywającym się co roku, w pierwszych dwóch latach na początku maja, obecnie na przełomie czerwca i lipca.

Organizatorzy  MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH   wytyczyli sobie następujące cele:

  • populryzacja folkloru, w szczególności tanecznego
  • prezentacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów
  • umożliwienie nawiązania oraz rozwijania kontaktów między dziećmi i młodzieżą z różnych krajów
  • interkulturowa współpraca dzieci i młodzieży w ramach jednoczącej się Europy
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z młodymi ludźmi z zespołów folklorystycznych
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem, śpiewem i muzyką.